Kiborító 9. Három a köbön, három a magyar igazság – UnCover 9. Three times three as always being free

Három generáció, három kiadás, három borító – avagy így fejlődünk remélhetőleg előre. Robin O’Wrightly néven írt regényem ruhacseréi hét év távlatából. Figyelem, mesedélután jön!

Egyszer volt, hol nem volt…

Mint a mesében, volt egy könyv, ami három kiadást ért meg. Mindhárom kiadás borítóját egyvalaki tervezte – én -, háromféle szemszögből vizsgálva a dolgokat.

Three generations, three editions, three covers—this is how we improve, I hope forward. See how book covers of my novel was written as Robin O’Wrightly change during seven years.

Once upon a time

Tale mode is on! There was a book which has got three editions. All of three publications’ cover was made by one person – me – and three point of view indicated each one.

2015 (2017)

Az első borító nemsokkal azután készült el, vagy talán az idő alatt, hogy a könyv íródott (2015 novembere). Megmondom őszintén, nem emlékszem, transzban voltam. :) De az biztos, hogy valószínűleg nem bírtam a karakterek szemébe nézni, inkább megragadtam a kezüket. Csak a közöttük fennálló kapcsolatra voltam hajlandó tekinteni. Nem akartam sem magamat, sem az olvasót terhelni az igazság kútjával – minthogy a szem a lélek tükre. Így azonban elég személytelenre sikeredett a mű, nem is igen érte el a célját, nem fogta meg igazán az olvasók pillantását.

(2017-ben került fel az e-kötet a MEK oldalára, ingyenesen lehetett olvasni.)

The first cover was made right after the book writing or during that time (in November 2015). Honestly, I don’t remember because I was on Author’s High. :) But surely, I wasn’t able to face the characters, I rather grabbed their hands. I was willing to look the relationship between them. I didn’t want to oppress myself or the Reader with the well of the truth—a.k.a the eye is the display of the soul. So by this, the artpiece was made very impersonal and it hasn’t reach its goal or kept the look of the Readers.

(The book was published to the Hungarian Electronic Books Library in 2017 and was readable by free.)

2018 (2020)

Közeledett a történet centenáriuma, így valami komolyabb külsőt gondoltam a papírkiadásra, amit a százéves évfordulóra terveztünk időzíteni. Mivel a regény szépirodalmi mű, így ehhez méltó borítóban gondolkodtam. Az alapszíneket (kék, zöld, piros, fehér) nem akartam elhagyni. Itt már fejek és szerelmi interakció is látható. Szemük még mindig nincs, de legalább antropomorf alakok. Idővel kiderült, hogy ez túl elvontra, még személytelenebbre sikerült, mint az első borító. A színek szolidsága miatt pedig esélye sem lett volna a boltok polcain a többi könyv borítójával szemben. Közben meghiúsult a papírkiadás, így ez is elektronikus úton került az olvasók szeme elé.

The centenarial of the story was nigh so I planned some more casual cover for the paperback book which we scheduled at the 100 ys memorial of Trianon Treaty. As this novel is a high literature genre so I thought about a worthy book cover. I didn’t supposed to avoid the basic colors (blue, green, red, white). Here there is more like heads and love interaction. These heads don’t have eyes though they are anthropomorphic figures. Later, it seemed more abstract and impersonal than the first cover. And it wouldn’t have any chance on shop shelves because of the modesty of colors. After all, paperback publishing was cancelled and we made it in e-book at the end.

2022

Amikor egy új kiadó (Talentum House) hagyományos struktúrában vállalta a papírkötet piacra vitelét, akkor ennek a projektnek teljesen új borító is dukált. Át kellett gondolnom, hogyan tegyem méltóvá, hogy végre révbe ér. Végre felvállaltam a konkrét megszemélyesítést, megmintázva egy regénybeli jelenetet.

When a new publisher (Talentum House) was trusted to publish the paperback a traditional way, then a new cover was preferred to this new project. I had to make a second guess about giving a worthy piece for this novel at this time. I just picked up a figurous look and a real plot view, finally.

Igaz, itt lehunyt szemmel hüttőzik a Rácz-Bojár házaspár, de végre arcokat is társíthatunk a történethez. A korábbi behalt, hideg színeket szinte teljesen elhagytam, a bélyegen maradtak meg, de csak érintőlegesen. A megsárgult boríték és a barna fadoboz együtt visszaadják a kötet autentikus hangulatát, ahogy ez az emlékkupac a borítón manifesztálódik.

Though the couple Rácz-Bojár is relaxing here by closed eyes, but finally we can add faces to the story. I left almost all of the dull and cold colors, except on the thumbnail stamp, by the way. Both the yellow-turned envelope and the brown wooden box shows the authentic mood of the novel as it becomes true on the cover design as a pile of memories.

Hogy a szakmai rész se maradjon ki…

Ez a kötet jól illeszkedik a többi közé, mivel a mérete ugyanakkora – és nem beszéltek össze a kiadók -, viszont ennek ugyanúgy van füle, mint a korábbi cikkekben tárgyalt borítóknak.

Érdekesség, hogy a dizájnon minden rajzolt, még a szerző képe is. Az átfutó grafikák rugalmasak, a hajtásoknál látható, jellegzetes “air mail” csíkokkal.

Showing the pro’s issues of this cover design

This book fits well in all, because it has the same printing size with the others—even it wasn’t arranged by the publishers. At the contrary, this cover has sleeves as other ones in previous articles here.

Fun fact: all pictures are drawn, even Author’s photo. It has a flexible cover, sleeves and spine are separated by well-known “air mail” strips.

Nagyon remélem, őszintén kívánom, hogy az Egy igen-zet története (Emlékkönny 1920-2020) című regényem sok érdeklődő, potenciális és már régebbi olvasóm polcán, kezében otthonra találjon a hét évnyi pusztai vándorlás után.

I really hope and wish to the novel titled Egy igen-zet története (Emlékkönny 1920-2020) would find its home on the shelves and hands of many enquirers and potencial or pro readers after seven years of wandering in the desert.

Blogcsokor-ajánló | Blogs about the cover (only Hungarian) >>

Kétoldalas könyvjelző | Two-sided Bookmark

ÍRÓI BLOG | WRITER’S BLOG (only Hungarian) >>

One thought on “Kiborító 9. Három a köbön, három a magyar igazság – UnCover 9. Three times three as always being free

Hozzászólás jelenleg nem lehetséges.

%d blogger ezt szereti: